Uvjeti korištenja internetske stranice i pravila privatnosti

Turistička zajednica Grada Požege nositelj je prava kreiranja i/ili objavljivanja sadržaja te upravljanja internetskom stranicom https://pozega-tz.hr/

Osoba koja upotrebljava internetsku stranicu (u daljem tekstu: Korisnik) korištenjem iste bezuvjetno pristaje na primjenu ovih Uvjeta korištenja te se smatra da je ista sposobna prihvatiti ove Uvjete korištenja i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem ovdje objavljenog i dostupnog sadržaja. Korištenje sadržaja dostupnog na internetskoj stranici (bez obzira je li isti slobodno dostupan bilo kojemu Korisniku ili ograničeno dostupan primjenom zaštićenih sustava i aplikacija informacijske tehnologije) dopušteno je isključivo na način i pod uvjetima određenim ovim Uvjetima korištenja. Svako drukčije korištenje sadržaja dostupnog na internetskoj stranici podliježe odgovarajućoj pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku i/ili trećoj osobi koja ima korist od takvog korištenja ovdje dostupnog sadržaja.

Objavljeni sadržaj

Sadržajem objavljenim i dostupnim na internetskoj stranici smatra se tekst, grafika, zaštitni znaci, logotipi, fotografije, fonogrami, videogrami i drugi audiovizualni sadržaj, računalne aplikacije i baze podataka, kao i svi ostali informativni ili tehnički materijali bez obzira na način prikaza, objave ili njihove dostupnosti Korisniku.

Pravo intelektualnog vlasništva

Sadržaj objavljen na internetskoj stranici zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema Korisniku od strane Turističke zajednice Grada Požege ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava. Turistička zajednica Grada Požege pri objavi autorskog sadržaja omogućit će prikaz imena autora sadržaja, odnosno nositelja autorskih prava, na način na koji je to optimalno moguće učiniti bez većih troškova ili implementacije posebnih tehničkih rješenja.

Dostupnost internetske stranice

Turistička zajednica Grada Požege ne može jamčiti dostupnost internetske stranice u svako vrijeme i putem svake vrste uređaja i preglednika, kao i svake komunikacijske veze. Internetska stranica može biti privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično nedostupna iz razloga tehničke i druge prirode (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i slično). Turistička zajednica Grada Požege ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu zbog nedostupnosti internetske stranice. Turistička zajednica Grada Požege može u svako doba provesti preinake internetske stranice na bilo koji način i u bilo kojem obliku, što uključuje promjenu vizualnog identiteta, dizajna i arhitekture, sustava upravljanja sadržajem te drugih aplikativnih rješenja vezanih uz funkcioniranje internetske stranice.

Karakter objavljenog sadržaja i odgovornost Turističke zajednice Grada Požege

Sadržaj objavljen i dostupan putem ove internetske stranice isključivo je informativnoga karaktera i pribavljen iz izvora koje Turistička zajednica Grada Požege smatra pouzdanim, bez ikakvog jamstva Turističke zajednice Grada Požege, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik upotrebljava isključivo na vlastitu odgovornost i Turistička zajednica Grada Požege ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Način i svrha korištenja sadržaja

Turistička zajednica Grada Požege daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neisključivu dozvolu da razgleda, otisne, kopira ili na drugi način upotrijebi sadržaj ove internetske stranice, isključivo za svoju osobnu i nekomercijalnu uporabu, odnosno u svrhu promocije Požege kao turističke destinacije, pod uvjetom da tako preuzeti sadržaj ne mijenja ili nagrđuje na bilo koji način, te da uz preuzeti sadržaj navede Turističku zajednicu Grada Požege kao izvor te ime autora navedenog sadržaja.

Bilo kakav drugi način ili svrha korištenja sadržaja dopušteni su isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Turističke zajednice Grada Požege i/ili drugog zakonitog nositelja autorskog prava nad sadržajem, isključivo od strane osobe kojoj je takva suglasnost dana te na način i u svrhu navedenu u toj suglasnosti.

Nijedna fotografija presnimljena s ove web-stranice ne smije se upotrijebiti u komercijalne svrhe (izrada turističkih vodiča, razglednica i sličnih materijala namijenjenih direktnoj prodaji). U slučaju neovlaštene uporabe, autori istih protiv korisnika će pokrenuti sudski spor za neovlašteno korištenje i povredu autorskog prava.

Pravna ili fizička osoba koja se koristi fotografijama s ove web-stranice obvezna je pri njihovu objavljivanju navesti da su vlasništvo arhive Turističke zajednice Grada Požege, kao i navesti ime i prezime autora fotografije.

Način pristupa internetskoj stranici i objavljenom sadržaju

Pristup internetskoj stranici omogućen je neograničenom broju osoba s odgovarajućom računalnom opremom i internetskom vezom. Turistička zajednica Grada Požege zadržava pravo da u određenim slučajevima (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i slično) privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično ograniči način i mogućnost pristupa internetskoj stranici, kako svim Korisnicima tako i pojedinačnom Korisniku ili grupi Korisnika. U bilo kojem od navedenih slučajeva Turistička zajednica Grada Požege ne može se smatrati odgovornom ni za kakvu štetu nastalu zbog ograničavanja pristupa internetskoj stranici i objavljenom sadržaju.

Prilikom pristupa internetskoj stranici i sadržaju Korisnik je dužan rabiti standardnu tehničku opremu i uobičajene standarde i načine pristupa internetskim stranicama. Sadržaj objavljen na internetskoj stranici moguće je pretraživati samo primjenom dopuštenih metoda informacijske tehnologije, na onaj način i u onoj količini i mjeri u kojoj je to uobičajeno za fizičku osobu Korisnika. Svaki drugi način pretraživanja i/ili korištenja sadržaja kojim se zaobilaze zaštićeni sustavi i aplikacije informacijske tehnologije ili prilikom kojeg se upotrebljavaju određene aplikacije ili alati za simultano preuzimanje količine podataka koja nije uobičajena za fizičku osobu Korisnika predstavlja povredu zaštićenog prava Turističke zajednice Grada Požege, za što Korisnik snosi odgovarajuću materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost.

Sadržaj trećih osoba

Internetska stranica može sadržavati sadržaj trećih osoba, kao što su forumi, screensaveri, aplikacije i slično, koje treće osobe mogu samostalno preuzimati ili kreirati. Turistička zajednica Grada Požege ne jamči da je takav sadržaj u potpunosti oslobođen od prava trećih osoba, osobito u dijelu koji se odnosi na intelektualno vlasništvo. Iz navedenih razloga Turistička zajednica Grada Požege ne odgovara za štetu koja bi Korisniku mogla nastati korištenjem sadržaja trećih osoba u bilo kojem smislu, bez obzira proizlazi li ista iz zahtjeva trećih osoba ili neispravnog funkcioniranja preuzetog sadržaja.

Pravo promjene sadržaja

Turistička zajednica Grada Požege zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na internetskoj stranici bez obveze prethodne najave i u bilo kojem trenutku te se ne može smatrati odgovornom ni za kakvu štetu nastalu zbog takve radnje.

Poveznice na vanjske sadržaje

Ova internetska stranica sadrže i informacije trećih osoba i/ili poveznice na druge internetske sadržaje. Turistička zajednica Grada Požege ni u kom slučaju ne odgovara za sadržaj na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ove internetske stranice niti odgovara odnosno upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. Turistička zajednica Grada Požege ne može jamčiti ni za dostupnost vanjskih sadržaja ili ispravno funkcioniranje poveznica na iste te se ne može smatrati odgovornom ni za kakvu štetu nastalu zbog korištenja takvog sadržaja ili pristupa istom. Korisnik je dužan samostalno odlučivati hoće li istom i na koji način pristupati putem poveznica na ovoj internetskoj stranici te je samostalno odgovoran za takve radnje i svjestan je posljedica koje mogu nastati poduzimanjem istih.

Isključivanje (opting out)

Prema zadanim postavkama pretraživanja mrežne stranice posjetitelja prati Google Analytics kako bi se izradili anonimni statistički podaci koji se upotrebljavaju za unapređenje korisničkog iskustva.

Nemoj me pratiti preferencije

”Nemoj me pratiti” funkcija je koja posjetiteljima omogućuje isključivanje opcije da ih mrežne stranice prate u bilo koju svrhu, uključujući uporabu servisa za analitiku, oglašivačkih mreža i društvenih platformi. Opcije ”Nemoj me pratiti” dostupne su u nizu preglednika, uključujući Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari i Opera.

 • Ako u svojem pregledniku omogućite opciju ”Nemoj me pratiti”, Google Analytics poštovat će Vaš izbor
 • Ako ste omogućili opciju ”Nemoj me pratiti”, neće Vas se pratiti. To predstavlja dodatak isključivanja prikupljanja i analize podataka za izradu statističkih podataka za našu web-stranicu.
 • Ako niste omogućili opciju ,”Nemoj me pratiti”, ali odlučite isključiti se, kolačić piwik_ignore  bit će pohranjen u Vašem pregledniku. Nijednog posjetitelja s kolačićem piwik_ignore Google Analytics neće pratiti.
 • Ako ste na svojem pregledniku onemogućili sve kolačiće, i dalje ćemo prikupljati neke općenite podatke o Vašem pretraživanju (npr. broj posjetitelja na našoj stranici), ali oni će biti manje precizni i Vaši posjeti neće biti praćeni (ne upotrebljavaju se Piwik kolačići)

Salvatorna klauzula

Ako bi se za neku od odredbi ovih Uvjeta korištenja naknadno utvrdilo da je ništetna, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe ovih Uvjeta korištenja koje ostaju valjane.

Rješavanje sporova i mjerodavno pravo

Svi eventualni sporovi u vezi s ovim Uvjetima korištenja, uključujući i sporove vezane uz pitanje njihova nastanka, sadržaja ili prestanka, nastojat će se riješiti mirnim putom, a u slučaju da u tome ne uspiju, ugovaraju mjerodavnost na Općinskom sudu u Požegi.

Ovi Uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu s hrvatskim pravom te se na njih i na sporove koji iz njih proizlaze primjenjuje hrvatsko pravo bez primjene odredbi hrvatskog prava o upućivanju na treće pravo (renvoi) u dijelu u kojem je to dopušteno međunarodnim propisima.

Zaštita privatnosti i prikupljanje podataka o Korisnicima

Turistička zajednica Grada Požege poštuje privatnost svojih Korisnika internetske stranice. Podatke iz procesa registracije te ostali podaci o Korisniku neće se davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obveza regulirana važećim propisima.

Turistička zajednica Grada Požege može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o Korisnicima dobivene tijekom korištenja ove internetske stranice. Tako prikupljene podatke Turistička zajednica Grada Požege primarno koristi u svrhu poboljšanja funkcionalnosti ove internetske stranice i njenog sadržaja kako bi iste dodatno usmjerila i prilagodila korisnicima, a može upotrijebiti i za druge aktivnosti koje uključuju promociju turizma, odnosno provođenje zadaća Turističke zajednice Grada Požege, a što posebno obuhvaća, ali ne ograničava se na:

 • izradu analiza navika i preferencija Korisnika za potrebe istraživanja tržišta i optimizacije internetske stranice (uključujući i analize dobivene putem alata trećih osoba, npr. Google Analytics i sl.)
 • prilagodbu internetske stranice novim ili drukčijim tehničkim rješenjima ili potrebama Korisnika
 • optimizaciju intuitivnosti te lakšeg korištenja i pristupa sadržaju
 • remarketinga korisničkih zahtjeva, odnosno retargetinga Korisnika u svrhu promocije hrvatskog turizma.

U svrhu prikupljanja određenih podataka o aktivnostima ili zahtjevima Korisnika, Turistička zajednica Grada Požege može rabiti posebne male datoteke, „kolačiće“ (cookies) koji se snimaju na računalo Korisnika i služe za ostvarivanje određene svrhe. U skladu s navedenim Turistička zajednica Grada Požege objavljuje i odgovarajuću Politiku korištenja kolačića (cookie policy) koja se objavljuje na internetskoj stranici i s kojom se Korisnik upoznaje na odgovarajući način kada prvi put pristupa istima. Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) opisuje koje vrste „kolačića“ i u koje svrhe Turistička zajednica Grada Požege upotrebljava te upućuje Korisnika na mogućnost da odbije prihvatiti uporabu kolačića, odnosno da istu prihvati, čime pristaje na način i svrhu korištenja istih te se u navedenom slučaju Turistička zajednica Grada Požege ne može smatrati odgovornom ni za kakvu štetu nastalu zbog pohrane i korištenja kolačića na način i u svrhu na koju je Korisnik pristao prihvaćanjem Politike korištenja „kolačića“ (cookie policy). Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) objavljuje se zasebno od ovih Uvjeta korištenja, ali čini njihov sastavni dio.

Prilikom pristupa internetskoj stranici Turistička zajednica Grada Požege može privremeno pohraniti IP adresu Korisnika. IP adrese mogu se pohranjivati i rabiti isključivo radi praćenja aktivnosti Korisnika na internetskoj stranici (activity log) u svrhu otkrivanja povreda zakonskih propisa ili ovih Uvjeta korištenja, utvrđivanja nezakonitih ili drugih neprihvatljivih radnji. Podaci o IP adresama i praćenju aktivnosti Korisnika mogu se u bilo koje doba ustupiti mjerodavnim tijelima javne vlasti radi utvrđivanja bilo kakve na zakonu temeljene odgovornosti Korisnika. Pohranjivanje IP adrese i podataka o aktivnostima Korisnika obavlja se privremeno, a najduže na rok od mjesec dana.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam informacije pružite svojevoljno. Podatke o Vama prikupljamo onog trenutka kada ispunite obrazac (poput B2B obrasca prijave kongresa ili skupova i sl.) ili prilikom prijave na naš newsletter, odnosno B2B alert. Također i putem izravne interakcije telefonom ili e-mailom ako od nas zatražite informacije, promotivne materijale i sl. Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu prikupljati putem naših internetskih servera ili korištenjem „kolačića“. Informacije o Vašem korištenju naših internetskih stranica uključuju:

 • informacije koje se skupljaju putem kolačića ili direktnim putem preko korisničkih formi,
 • vaša IP adresa
 • vaša e-mail adresa, ime i prezime prilikom unosa podataka u newsletter ili neki drugi obrazac
 • vrijeme provedeno na stranici
 • najposjećenije i najgledanije poveznice na našoj internetskoj stranici
 • najpopularnije ključne riječi koje korisnike dovode na internetsku stranicu u vlasništvu TZGP

Posjetiteljima jamčimo da će se sa svim osobnim podacima postupati kao s povjerljivim informacijama i poslovnom tajnom.

Turistička zajednica Grada Požege obvezuje se da će, u skladu s važećim propisima i ovim Uvjetima korištenja, čuvati privatnost Korisnika ove internetske stranice, osim u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja ili postupanja Korisnika na način koji je protivan pozitivnim propisima.

Obrada podataka

Prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo Vaše podatke u skladu s ovom Politikom privatnosti i odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Turistička zajednica Grada Požege poduzet će potrebne mjere u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja te će održavati osobne podatke preciznima i ažurnima koliko je god to moguće.

Podatke dobivene od Vas i o Vama rabimo u jednu ili više navedenih svrha:

 • prikupljene informacije o Vama pomažu nam da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe i zahtjeve
 • u svrhu što učinkovitijeg poslovanja te radi poboljšanja internetske stranice u vlasništvu TZGP (konstantno radimo na poboljšanju internetske stranice temeljem povratih informacija dobivenih od korisnika);
 • radi ažuriranja informacija i podataka na internetskoj stranici i sl.;
 • radi mogućnosti slanja publikacija i drugih promidžbenih materijala i brošura;
 • radi statističke obrade podataka

Davanjem svojih osobnih podataka, poput adrese e-pošte, broja telefona i sl., ujedno dajete svoju izričitu suglasnost da Turistička zajednica Grada Požege može kontaktirati s Vama i obavještavati Vas radi ponude svojih usluga te time potvrđujete da ste upoznati s našom Politikom privatnosti. U slučaju da ne želite primati obavijesti o našim uslugama, dužni ste o tome izričito pisanim putem (e-poštom ili preporučenom poštom) obavijestiti Turističku zajednicu Grada Požege.

Osobni podaci koje uređuje i obuhvaća naša Politika privatnosti:

 • ime i prezime
 • adresa
 • adresa e-pošte
 • broj telefona, mobitela ili faksa
 • Vaše preferencije radi poboljšanja naše usluge
 • bilo koji drugi podaci koje napomenete, a za koje želite da ostanu tajni
 • životopis prilikom prijave za zaposlenje.

Sadržaj politike privatnosti

Vaše osobne podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti otkrivamo trećim stranama bez Vašeg izričitog pristanka jer se to protivi Politici privatnosti i Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Ako budemo htjeli kontaktirati s Vama bilo kojim putem u vezi s promotivnim ponudama i uslugama, od Vas ćemo za to zatražiti pristanak. Turistička zajednica Grada Požege ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile koja bi uzrokovala eventualno kršenje zaštite Vaših osobnih podataka, ali jamčimo Vam da ćemo takve pogreške sa sigurnošću otkloniti što je prije moguće ako to bude izvedivo. Turistička zajednica Grada Požege prikuplja samo osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dostavili te ih upotrebljava za potrebe pružanja gore navedenih usluga. Ne tražimo od vas da nam pošaljete svoje podatke da biste pristupili našoj stranici niti tražimo da nam otkrijete više podataka nego što je doista potrebno za upotrebu neke od naših usluga. Ispunjavanjem obrasca na internetskim stranicama jamčite da su informacije koje ste naveli točne te da ste suglasni s odredbama naše Politike privatnosti.

Poveznice s trećim stranama

Trećim stranama dopuštamo obradu vaših osobnih podataka samo u određene svrhe te zahtijevamo od njih da se brinu o sigurnosti Vaših osobnih podataka i postupaju u skladu sa zakonom. Korištenje Vaših osobnih podataka u njihove vlastite svrhe nije im dopušteno te je to pitanje riješeno ugovornim odnosom između TZGP i treće strane.

Tajnost podataka

Naglašavamo da Vaši osobni podaci ostaju tajni prilikom posjeta stranici Turističke zajednice Grada Požege, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da trećim stranama nećemo otkrivati Vaše osobne podatke, osim u slučajevima propisanima važećim zakonom.

Vaš pristanak

Korištenjem internetske stranice u vlasništvu TZGP dajete pristanak na ovu politiku privatnosti.

Pravo na pritužbu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP), mjerodavnom tijelu u RH, u vezi s našim načinom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka.

Newsletter

Ako ste dali izričiti pristanak za primanje Newslettera, možemo Vam poslati elektronički bilten s komercijalnim sadržajem za oglašavanje. Podaci koje ste nam dostavili kako biste se pretplatili na Newsletter rabit će se samo za slanje Newslettera. Ako želite odustati od pretplate na Newsletter, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja pretplate koja se nalazi u Newsletteru. U slučaju otkazivanja pretplate, osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu prestat ćemo obrađivati. Prikupljene podatke pohranjujemo samo za razdoblje tijekom kojeg primate bilten i niste otkazali Vaš pristanak za primanje Newslettera. Obrada podataka za primitak biltena nužna je za potrebe naših legitimnih interesa. Stoga niste obvezni dostaviti te podatke i/ili pristanak za primitak biltena. Pravna osnova za primanje biltena jest Vaš pristanak (članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka). U slučaju da niste dali pristanak, neće Vam biti poslan bilten.

Izmjene uvjeta korištenja i pravila privatnosti

Turistička zajednica Grada Požege zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja i Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na ovoj internetskoj stranici.

  Skip to content