TZ Požega & članovi

Turistička zajednica Grada Požege, naši djelatnici rado će vam pomoći da vam vaš posjet Požegi i okolici, našim “brdima i dolinama”, ostane u najljepšem sjećanju.

Ukoliko ste naši članovi, slobodno nam se obratite ako primjerice planirate otvoriti novi ugostiteljski objekt ili ako ga već posjedujete, a tražite odgovor na pitanja vezana uz prijavu gostiju ili plaćanje turističke (boravišne) pristojbe i turističke članarine.

Rado ćemo vam pomoći savjetom ili vas uputiti kako doznati više o potporama za otvaranje i ulaganje u dodatno opremanje vašeg ugostiteljskog objekta, kako biste bili čim konkurentniji na turističkom tržištu te privukli nove goste i posjetitelje.

Obratite nam se i ukoliko imate specifična pitanja o sustavu prijave gostiju e-Visitor.

 

Turistička zajednica Grada Požege

(otvoreno: pon-pet 8-15, sub 8-13)
Trg Svetog Trojstva 11, 34000 Požega, Hrvatska
Tel: +385 (34) 274 900
OIB – 07189836658
IBAN HR7723600001102473727 ( ZABA)
E-mail:tz-pozega@po.t-com.hr

Radni tim Turističke zajednice

Mirna Šimunović Svoboda

Direktorica TZ Grada Požege

Zvonko Šimić

Referent za knjigovodstvene poslove

Leonarda Sakoman

Stručna suradnica

U nastavku pronađite odgovore na najčešća pitanja članova turističke zajednice (FAQ), a za sva ostala pitanja, kontaktirajte nas telefonom ili nam pošaljite e-mail.

1. Uplata turističke članarine i turističke pristojbe za područje koje pokriva TZ Grada Požege - upute za popunjavanje uplatnice

Članarina u turističkim zajednicama

 • Opis plaćanja: Članarina turističkim zajednicama – Požega
 • Broj uplatnog računa IBAN: HR411001005-1735127157
 • Model plaćanja: HR67
 • Poziv na broj: OIB tvrtke ili privatnog iznajmljivača

(Prema članku 12. stavak 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama(NN 52./2019.) poslove evidencije, obračuna i naplate članarine obavlja Porezna uprava.)

Turistička (boravišna) pristojba

 • Opis plaćanja: Turistička pristojba – Požega
 • Broj uplatnog računa IBAN: HR791001005-1735104745
 • Model plaćanja: HR67
 • Poziv na broj: OIB – sedmeroznamenkasta oznaka objekta iz sustava eVisitor

Turističku pristojbu plaćaju sve pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu, osobe u domaćinstvu, te vlasnici kuća i stanova za odmor, uplaćuju na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.)

2. Više informacija o pitanjima Članarine u turističkim zajednicama (turističke članarine):

Turistička članarina je jedan od parafiskalnih nameta kojeg su obavezni plaćati svi pružatelji usluga u iznosima koji ovise o Skupini djelatnosti i Stopi za obračun koje možete doznati iz Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Iz tih sredstava se financira rad turističkih zajednica, ali evidenciju, obračun i naplatu članarine vrši Porezna uprava u korist Državnog proračuna R. Hrvatske.      

 

 • Članarina turističkoj zajednici, zajedno s drugim obvezama kao što je npr. spomenička renta, spada u tzv. troškove poreznog razdoblja. Plaćamo ju unaprijed, ali na temelju obračuna za prošlo porezno razdoblje.
 • Turistička članarina se plaća općom uplatnicom na temelju prošlogodišnjeg obračuna. Može se platiti u 12 jednakih obroka, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Krajnji rok za isplatu posljednjeg obroka je veljača sljedeće godine.
 • Članarina se evidentira, obračunava i naplaćuje u Poreznoj upravi grada ili općine gdje se nalazi sjedište obveznika. Nakon izvršene uplate, a najkasnije do kraja veljače, potrebno je ispuniti obrazac TZ-a i poslati ga poštom, e-mailom ili osobno odnijeti u Poreznu upravu.
 • Ukoliko se bavite uslugom smještaja, više informacija o plaćanju Turističke članarine pojašnjenih na jednostavan način potražite na strukovnoj stranici cimerfraj.hr
3. Više informacija o pitanjima Turističke pristojbe:

Vlasnici smještajnih objekata obvezni su uplaćivati turističku (boravišnu) pristojbu (za svako noćenje ili paušalni godišnji iznos) sukladno Rješenju o obavljanju djelatnosti. Iz prikupljenih sredstava financira se rad turističkih zajednica, od čega najveći dio novca odlazi na promociju destinacije. Evidencija, obračun i naplata turističke pristojbe obavlja se kroz eVisitor sustav Hrvatske turističke zajednice.

Mjere Vlade R. Hrvatske za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije Koronavirusa – Upute za privatne iznajmljivače i OPG-ove koji pružaju usluge smještaja (nisu u sustavu PDV-a)

  4. Pravilnik o Paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

  Do 2019. naziv ovoga pravilnika bio je “Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza”. Više o Pravilniku i izmjenama Pravilnika možete naći na stranicama Narodnih novina

  Paušalni porez u turizmu je prihod  Državnog proračuna, prikuplja ga Porezna uprava, ali se tako prikupljena sredstva za razliku od Turističke članarine i Turističke pristojbe ne koriste za rad Turističkih zajednica već se uplaćuju u proračun jedinici lokalne samouprave (Grada/Općine) u kojima su prikupljeni.

  • Mjere Vlade R. Hrvatske za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije Koronavirusa – Upute za privatne iznajmljivače i OPG-ove koji pružaju usluge smještaja (nisu u sustavu PDV-a)
  • Uz plaćanje članarine turističkim zajednicama i turističke pristojbe po krevetu ili ostvarenom noćenju, pravne i fizičke osobe koje se bave iznajmljivanjem smještaja turistima, obveznici su plaćanja poreza na dobit ili poreza na dohodak.
  • Fizičke osobe koje se bave iznajmljivanjem soba, apartmana i drugih objekata smještaja imaju mogućnost plaćanja poreza na dohodak u paušalnom obliku.
  • Porezni obveznik u paušalnom obliku je onaj kojemu je izdano Rješenje o odobrenju za navedenu djelatnost u statusu građanina – fizičke osobe, odnosno nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uz uvjet da po tom rješenju nije obveznik poreza na dodanu vrijednost i ne utvrđuje dohodak na temelju poslovnih knjiga.
  • Paušalni porez plaća se u onoj jedinici lokalne samouprave u kojoj vlasnik smještajnog objekta ima prebivalište. Od 2021. to će se izmijeniti te će se Paušalni porez plaćati gradu/općini u kojoj smještajni objekt djeluje.
  • Visina paušalnog poreza se obračunava isključivo po broju fiksnih postelja u domaćinstvu, pomoćni ležajevi ne ulaze u obračun.
  • Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu i/ili objektu za robinzonski smještaj i visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici. Način izračuna: broj fiksnih kreveta prema Rješenju o registriranoj djelatnosti x iznos osnovice u KN + stopa prireza za Grad Požege = obveza paušalnog poreza.

  30 kreveta x  150,00 kn + prirez 7% = 4.500 + (4.500 x 0,07) =4.500 + 315 = 4.815 kn

  5. Ukoliko želite otvoriti novi smještajni objekt

  Ukoliko želite otvoriti novi smještajni objekt, sve potrebne informacije, uvjete koje trebate ispuniti i potrebnu dokumentaciju potražite u Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo u Odsjeku za poduzetništvo, turizam i promet Požeško-slavonske županije u Požegi:

  Nakon što od nadležnog Upravnog odjela dobijete Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga, a koji propisuje vrstu usluga, vrstu objekta, kategoriju, minimalne uvjete za pružanje usluga i ostalo, s navedenim Rješenjem dođite u ured Turističke zajednice Grada Požege (ako se vaš objekt nalazi na području administrativne jedinice Grad Požega, u suprotnom se obratite turističkoj zajednici nadležnoj za vaš grad ili općinu, odnosno u Turističku zajednicu Požeško-slavonske županije ako vaša općina nema osnovanu turističku zajednicu). Turistička zajednica će podatke iz Rješenja unijeti u sustav prijave gostiju e-Visitor, a vaše kontakt podatke i opis smještajnog objekta na web stranicu te će vaši daljnji odnosi biti upravo s turističkom zajednicom, vašim novim poslovnim partnerom!

  Za informacije o korištenju sustava prijave gostiju e-Visitor i pitanja naplate turističke (boravišne) pristojbe, kontaktirajte ured TZ Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 11, telefon: 034 274 900, e-mail:tz-pozega@po.t-com.hr

  Više informacija o obvezama po pokretanju poslovanja smještajnog objekta pojašnjenih na jednostavan način potražite na strukovnoj stranici  www.cimerfraj.hr

  Ukoliko želite postati turistički vodič, otvoriti turističku agenciju ili se baviti drugim oblikom usluga u turizmu

  Ukoliko želite postati turistički vodič, otvoriti turističku agenciju ili se baviti drugim oblikom usluga u turizmu, proučite Zakon o pružanju usluga u turizmu (izmjene na snazi od 1.1.2020.) propisi i pravilnici koji se odnose na usluge u turizmu uključuju turističke agencije, vodiče, pratitelje, nautički, zdravstveni, seoski, pustolovni, ribolovni, lovni, sportski i rekreacijski turizam te iznajmljivanje vozila, animatore, turističke predstavnike i druge usluge.

  Sve potrebne informacije, uvjete koje trebate ispuniti i potrebnu dokumentaciju potražite u Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo u Odsjeku za poduzetništvo, turizam i promet Požeško-slavonske županije u Požegi:

  7. Seminar (tečaj) za turističkog vodiča i voditelja poslovnice turističke agencije

  Seminar (tečaj) za turističkog vodiča i voditelja poslovnice turističke agencije možete pohađati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Ovdje potražite više informacija ili se obratite izravno na telefon 099 674 2692 i e-mail: i.kelic@efos.hr.

  8. Više informacija o programima potpore za ulaganja u razvoj turizma

  Više informacija o programima potpore za ulaganja u razvoj turizma, turističke infrastrukture, opremanje turističkih-ugostiteljskih objekata, razvoj top manifestacija i ostala ulaganja u turizam, potražite na stranicama:

   

  9. Obratite nam se ukoliko u naš grad i regiju planirate dovesti veći broj turista ili namjeravate organizirati kakvo veće događanje

  Obratite nam se ukoliko u naš grad i regiju planirate dovesti veći broj turista ili namjeravate organizirati kakvo veće događanje, seminar ili kongres te vam je potrebna naša asistencija. Čak i ako vam ne uspijemo pomoći odmah, potrudit ćemo se i odgovor vam dostaviti na vrijeme!

  10. Ako organizirate događanje koje biste htjeli najaviti

  Posebno ako je ono zanimljivo turistima i posjetiteljima, rado ćemo ga objaviti na našoj web stranici pod kategorijom “Dnevna & mjesečna događanja” u jednoj od 6 kategorija (pogledajte naslovnicu). Najava događanja na e-mail: tz-pozega@po.t-com.hr

  Skip to content