JN – 1/23 usluga montaže i demontaže blagdanskih dekoracija

Opis predmeta nabave:

Usluga montaže i demontaže blagdanskih dekoracija na području grada Požege

Procijenjena vrijednost nabave je: 6.500,00 € bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi usluge
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-1/23

Rok za dostavu je 21. studenoga 2023. do 13:00 sati, bez obzira na način dostave.

Skip to content