Jednostavna nabava

Jednostavna nabava je postupak nabave roba i usluga te provedbe projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura i nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura određene Zakonom o javnoj nabavi (u nastavku teksta: ZJN) kao jednostavna nabava (u nastavku teksta:  jednostavna nabava), čiji je naručitelj Turistička zajednica Grad Požega (u daljnjem tekstu: naručitelj), a za koje sukladno odredbama ZJN ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Postupak jednostavne nabave ispod zakonskog praga, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Turistička zajednica Grada Požege provodi prema Pravilniku o jednostavnoj nabavi.

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Registar ugovora

Sukladno članku 7. stavak 1. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine” broj 101/2017) Grad Požega je objavio Registar ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: Elektronički oglasnik javne nabave… https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora za 2023.

Plan nabave 2023.

Sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine” broj 101/2017) Grad Požega je objavio Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: Elektronički oglasnik javne nabave… https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Jednostavna nabava 2023

JN – 1/23 usluga montaže i demontaže blagdanskih dekoracija

Opis predmeta nabave: Usluga montaže i demontaže blagdanskih dekoracija na području grada Požege Procijenjena vrijednost nabave je: 6.500,00 € bez PDV-aPlanirano je sklapanje ugovora o nabavi uslugeEvidencijski broj jednostavne nabave: JN-1/23 Poziv Troškovnik...

JN – 2/23 najam natkrova, razglasa i rasvjete s dodatnom opremom  

Opis predmeta nabave: Najam natkrova, razglasa i rasvjete s dodatnom (tonski i rasvjetni tehničari, transport, montaža i demontaža) Procijenjena vrijednost nabave je: 12.000,00 € bez PDV-aPlanirano je sklapanje ugovora o nabavi uslugeEvidencijski broj jednostavne...

Plan nabave 2024.

Sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine” broj 101/2017) TZ Grada Požege je objavila Plan nabave roba, radova i usluga za 2024. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: https://eojn.hr/plan-eo/1803

Jednostavna nabava 2024

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Skip to content