Turistička zajednica Grada Požege objavljuje

P  O  Z  I  V

za iskaz interesa za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda na Uskršnjem sajmu u Požegi

I.

Uskršnji sajam održat će se u Šetališnoj zoni – Cehovska ulica, Ulica Dragutina Lermana, Ulica sv. Florijana u Požegi. Vrijeme održavanja Uskršnjeg sajma je petak 7. travnja 2023.g. od 9,00 do 18 sati i dana 8. travnja 2023.g. od 9,00 do 14,00 sati.

II.

Turistička zajednica Grada Požege, kao organizator sajma, poziva sve zainteresirane: trgovačka društva, obrte, OPG- ove i ostale pravne i fizičke osobe zainteresirane da po općim i posebnim uvjetima dostave prijavnicu za drveni štand tijekom održavanja manifestacije.

III.

 Prijavnica se dostavlja za:

 • Drveni štand – Šetališna zona – Cehovska ulica, Ulica Dragutina Lermana, Ulica sv. Florijana u Požegi

IV.

Zainteresirani su dužni dostaviti svoju prijavnicu s prihvaćenim općim i posebnim  uvjetima najkasnije do  31. ožujka 2023. godine, putem pošte,  neposredno u Turističku zajednicu Grada Požega (Trg Svetog Trojstva 11) ili na e-mail: tz-pozega@outlook.com.

V.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u traženom obliku i sadržaju ili nisu dostavljene u propisanom roku neće se razmatrati, niti uvrstiti u program izlaganja, prezentacije i prodaje proizvoda i usluga na Uskršnjem sajmu u Požegi.

TZ Grada Požege

Mirna Šimunović Svoboda, direktorica Turistička zajednice


VAŽNE  INFORMACIJE  ZA  IZLAGAČE:

OPĆI I POSEBNI UVJETI

U svrhu pripreme i organizacije Uskršnjeg sajma potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 25,00 eura  (188,36 HRK ) za štand na račun organizatora Turističke zajednice Grada Požege otvoren kod Zagrebačke banke IBAN broj HR 7723600001102473727. Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

Turistička zajednica Grada Požege se obvezuje osigurati sljedeće:

 • Promociju „Uskršnjeg sajma“ u Požegi 
 • Osigurati korištenje gradske površine; prostor za izlaganje – drveni štand

Svi izlagači moraju imati registriranu proizvodnju proizvoda koje izlažu. 

 • Pravne osobe/ izvadak iz sudskog registra
 • obrtnici / izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar
 • udruge / rješenje državne uprave
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva /rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstva ; rješenje za Upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u
 • domaća radinost / rješenje o upisu domaće radinosti 
 • slobodna zanimanja / rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela 
 • potvrdu o članstvu u neku od strukovnih udruga (HDLU, ULUPUH, LUV itd.)
 • kopija rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića)
 • kopija potpisnog kartona ili dokumenta koji izdaje nadležno tijelo kojim je vidljiva ovlaštena osoba za potpisivanje ugovora , kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe
 • Zakonom o trgovini. u članku 5. i 16. propisane su nove obveze za OPG gdje mora svaki dan voditi evidenciju robe kao neku vrstu otpremnice i mora ju imati sa sobom na štandu
 • Na svakoj kućici treba  biti  istaknut naziv izlagača  (tvrtka, obrt, OPG, udruga) te cjenik proizvoda.
 • Cijena proizvoda koji se prodaju u slobodnom (rasutom) stanju mora biti istaknuta u kunama za jedinicu mjere proizvoda – kn/kg, te je za prodaju istih potrebno imati i ovjereno mjerilo – vagu
 • Roba namijenjena  prodaji  mora  imati  obavijest o proizvodu
 • Svi izlagači proizvoda moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom  (NN 133/12)
 • Svi  izlagači proizvoda  koji izlažu alkoholna pića ili proizvode koji sadrže alkohol  moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (NN 82/13) te Pravilniku o jakim alkoholnim pićima (NN 61/09, 141/09, 86/11, 104/11 i 118/11)/
 • Izlagači  koji  izlažu –  prodaju  hranu  životinjskog  porijekla (sir, med, suhomesnate proizvode ) moraju  imati  veterinarski  kontrolni  broj  ( VKB ).
 • Subjekti u poslovanju s hranom moraju biti registrirani, osoblje mora imati sanitarne iskaznice i „higijenski minimum“.
Skip to content