IQM Destination – Zlatna Slavonija

Destinaciju Zlatna Slavonija čine gradovi Požega, Kutjevo, Pleternica, Lipik, Pakrac i općina Velika. U središtu “Zlatne doline” nalazi se grad Požega. Okružuju je Psunj, Papuk, Krndija, Dilj i Požeška gora. Svoju povijest Požega piše već osam stoljeća. U 19. stoljeću, kad su se u Požegi osnivala mnoga kulturna društva, ona dobiva naziv ˝Slavonska Atena˝. Požega je važno kulturno i gospodarsko središte te sjedište Požeško-slavonske županije.

O projektu

Projekt IQM Destination (eng. integrated quality management) označava sustav integriranog upravljanja kvalitetom destinacije koji usklađuje norme kvalitete različitih dionika u destinaciji, ujednačava kvalitetu poslovanja svih dionika te potiče izvrsnost. Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji treba shvatiti kao proces kontinuiranog napora u postizanju što kvalitetnijeg zadovoljstva posjetitelja istovremeno uvažavajući potrebe gospodarskog razvoja, zaštite okoliša i poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva. Da bi se IQM mogao implemetirati, destinacija mora biti dobro organizirana, umrežena i usmjerena na zajedničke ciljeve, strateški opredijeljena za brigu o svim aspektima zadovoljstva posjetitelja, uvažavati mišljenja lokalnog stanovništva o turizmu u destinaciji, ali i kontinuirano posvećena poboljšanju kvalitete kao tekućem procesu.

Ciljevi projekta su :

  • podizanje kvalitete usluge u brojnim segmentima u turističkoj destinaciji
  • edukacija prilagođena potrebama turističkih djelatnika i svih subjekata koji su umreženi u turizmu destinacije
  • pozicioniranje i brendiranje destinacije
  • mjerenje kvalitete i težnja napretku u inovacijama
  • osnaživanje ukupnog brenda destinacije temeljenog na kulturi

Više o IQM projektu i standardima pronađite na : https://iqmdestination.com/destinacije/zlatna-slavonija/

Skip to content