Palača Suda i Sv. Florijan

U požeškoj pješačkoj zoni, na križanju Cehovske i Ulice Sv. Florijana, stoji neorenesansna zgrada Županijskog suda izgrađena 1896. godine prema nacrtima zagrebačkih arhitekata Deutscha i Höningsberga. Na ovalnom uglu zgrade nalazi se niša s kipom Sv. Florijana, zaštitnika od požara. Slike ili kipove ovoga sveca možete pronaći na više lokacija, primjerice na zgradi Vatrogasnog društva, jer je Požega u svojoj prošlosti često bila žrtvom velikih požara. Najtragičniji je bio onaj iz 1779. nakon kojega je grad obnovljen u danas tipičnom baroknom stilu, a iz novije povijesti najrazorniji je bio onaj iz 1842. kad su u samo dva sata izgorjele gotovo sve kuće u centru grada.

Skip to content